Fotografie: zoek de eenvoud op

Kleurenfotografie is een vanzelfsprekendheid (lang woord), omdat we nu eenmaal in een kleurrijke wereld leven. Nog maar afgezien van de vraag of we in kleur dromen. Iemand die het weet mag het zeggen. Maar zodra het licht wordt, worden steeds meer kleuren waargenomen. Het menselijk oog kan tot 150.000 verschillende kleuren onderscheiden. Dat lijkt niet veel, maar ik geef het je te doen. Stel je voor dat je duizend kleuren ROOD krijgt te zien. Knap om minuscule kleurnuances te kunnen onderscheiden.

Bij het fotograferen van mooie (vakantie)plaatjes heeft het zin om het aantal kleuren te beperken en je te richten op het onderwerp zelf. Manipulatie van het beeld is goed mogelijk, nog voordat er op de ontspanknop gedrukt wordt. Het gaat er om dat je met kaderen van het onderwerp overbodige en vooral storende onderdelen weglaat. Dit kan ook mogelijk zijn door spotmeting te gebruiken, of de scherpte-diepte te regelen, waardoor de achtergrond onscherp wordt. Het diafragma heeft (zoals men wellicht weet) grote invloed op het deel wat scherp is. Klein getal: weinig scherp. Groot getal: (heel) veel scherp.

Het kan nog mooier zijn om het aantal kleuren in de te maken foto verder te beperken tot minder dan tien. Of zelfs één kleur, waarin varianten te zien zijn, zoals bovenstaande (met Instagram verwerkte) foto. Of een spiegelei op een wit bord. Heel neutraal en rustig voor het oog. Ook nu geldt de regel: eerst kijken, dan klikken. Natuurlijk is een digitaal bestand zo weggegooid, maar even iets langer kijken naar het beeld heeft altijd zin en is leerzaam. Laat tien mensen Boka Pistol fotograferen en je hebt tien (mooie) foto’s. Ook op die plek kun je het kleurgebruik drastisch beperken.

Photography